logo
SZLOVÁK–MAGYAR TÖRTÉNETI FOLYÓIRAT SLOVENSKO–MAĎARSKÝ HISTORICKÝ ČASOPIS


Főoldal

Első évfolyam 2014. – 1. szám

TARTALOM Lectori salutem! Tanulmányok Štefan Šutaj: Szlovák–magyar történelmi párhuzamok és konflikt

Első évfolyam 2014. – 2. szám

OBSAH Lectori salutem! Štúdie Štefan Šutaj: Slovensko–maďarské historické paralely a konflikty (náro

Első évfolyam 2014. – 3. szám

TARTALOM Tanulmányok Tibor Pichler: A magyarországi politikai kultúra és a szlovák nemzeti gondolkod

Első évfolyam 2014. – 4. szám

OBSAH Štúdie Gábor Czoch: Otázky národnostného zloženia a jeho spoločenské dimenzie v Košiciach na z