logo
SZLOVÁK–MAGYAR TÖRTÉNETI FOLYÓIRAT SLOVENSKO–MAĎARSKÝ HISTORICKÝ ČASOPIS


Impresszum

Kor/ridor
Szlovák–Magyar Történeti Folyóirat
Slovensko–maďarský historický časopis

ISSN 2064-6410
Példányazonosító MK SR: EV 5133/15.

Kiadó:
Országos Szlovák Önkormányzat Kutatóintézete

Társkiadók:
Fórum Kisebbségkutató Intézet, Historický ústav Slovenskej akadémie vied,
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézet

A projektet támogatta:
az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szerkesztőbizottság:
Fodor Pál, Adam Hudek, Miroslav Kmeť, Kovács Anna, Miroslav Londák,
Slavomír Michálek, Pálffy Géza, Simon Attila, Szarka László, Tóth Károly

Szerkesztőség:
Demmel József (felelős szerkesztő), Katona Csaba, Lengyel Tünde

A szerkesztőség címe:
Országos Szlovák Önkormányzat Kutatóintézete, 5600 Békéscsaba,
Szabó Dezső utca 42. E-mail: korridor.koridor@gmail.com

Honlap címe:
www.kor-ridor.eu

Felel ős kiadó:
Kovács Anna, az Országos Szlovák Önkormányzat Kutatóintézete igazgatója

A borítót tervezte:
Maróti Réka

Nyomdai munkák:
Croatica